Månad: januari 2018

Skateboard i Sverige

Även i Sverige är skatekulturen djupt rotad och det finns en mängd parker och ramper där åkarna hålls för att göra sina tricks och skapa gemenskap. Numera finns också Sveriges Skateboardförbund som ser till att sporten utövas korrekt och främjas bland ungdomar. De anordnar också tävlingar som SM och Skruv&Skate och är ett mycket nytt …