Datorspel med tema skateboard

Skateboardingkulturen blomstrade under Tony Hawks era, och ett flertal datorspel kom därför att lanseras med temat skateboard. Med dessa datorspel fick de med ett intresse för skateboarding chansen att uppleva extrem skateboarding för sig själva, och spela med sina vänner. Skateboarding är idag populärt även i Sverige, men det kan vara smart att använda sig …

Skateboard kan sälja varor

Marknadschefen för ett klädföretag funderar på hur han ska marknadsföra sina produkter. Kläderna han säljer är riktade till ungdomar, de har en bra design och är prisvärda men detsamma gäller förstås även konkurrenternas märken. Marknadschefen bestämmer sig för att kartlägga ungdomens livsstil. Vilken typ av musik är populär hos målgruppen? Vad sysslar de med på …

Världens första skateboardpark

Världens första skateboardpark hette Sparks Carlsbad Skatepark, och fanns kanske föga förvånande i USA, som ju är skateboardingens ursprungsland. ”Hette” och ”fanns”, eftersom parken jämnades med marken år 2005 för att lämna plats åt nya byggnadsprojekt. Sedan dess har dock andra skateparker byggts i området, som också tagit namnet Carlsbad Skatepark. På det sättet lever …

Skateboarding som musikstil

Skatekulturen har blivit så djupt rotad i världen att det t.o.m. har uppkommit en musikstil som kallas för skatepunk. Den växte fram ur hardcorepunken under 90-talet, efter skateboardingens tredje våg på 80-talet. Från början bildades den när skateboardåkare filmade sig själva och gjorde en s.k. musikvideo när de skejtade. Musiken i bakgrunden blev början till …