Världens första skateboardpark

Världens första skateboardpark hette Sparks Carlsbad Skatepark, och fanns kanske föga förvånande i USA, som ju är skateboardingens ursprungsland. ”Hette” och ”fanns”, eftersom parken jämnades med marken år 2005 för att lämna plats åt nya byggnadsprojekt. Sedan dess har dock andra skateparker byggts i området, som också tagit namnet Carlsbad Skatepark. På det sättet lever den alltså kvar än idag.

Carlsbad Skatepark, eller Mogul Maze, som den också kallades, grundades år 1976, som en följd av det som kommit att kallas den ”andra skateboardvågen”. Den var en kommersiell park, där man fick betala tre dollar i inträde för att få åka. Parken designades och byggdes av John O’Malley och Jack Graham, och deras banbrytande design (som de ju var först med) har återskapats i skateparker över hela världen sedan dess.

Även i Stockholm finns en hel del skateboardparker, även om ingen av dem är lika gammal som Carlsbad Skatepark. Vid Henriksdalshamnen ligger till exempel Anders Franzéns skatepark, som är relativt modern; den invigdes år 2014. Parken kallas för en ”street plaza”, och är uppbyggd av två olika nivåer som sammanbinds av en lång bank. På den övre nivån finns en skålad manuelpad och en plan manuelpad, och längs med banken finns flera curbs. Det är med andra ord ett perfekt ställe att öva sina skateboardtrick om man bor i Stockholmsområdet.

Om du inte bor i närheten av någon skateboardpark, och själv skulle vilja ha en skateboardramp i din lokala park, kan du kontakta kommunen för att lämna ett förslag. Det går nämligen inte att bygga på kommunal mark utan tillstånd. Däremot kan du bygga en skateramp på din egen tomt om du skulle vilja. Då kan du kontakta en firma som Svenskelitebygg.se för att få hjälp att bygga den så stabil som möjligt. Sedan kan du träna hemma på tomten även om du inte har en skatepark som Carlsbad Skatepark eller Anders Franzéns skatepark i närheten.